Telegram PH http://t.me/beritapolitikmalaysia

Laporan yang tersiar tidak semestinya mewakili pandangan pihak pentadbir halaman.

Rabu, 14 Mac 2018

Asyik Persendakan Penyakit Orang, Inikah Akhlak Ahli Parlimen BN Yang Wajar Dihormati?

Oleh : Nik Aziz Afiq

Sedikit sedutan dari persidangan para pekerja yang dibayar gaji oleh kita semalam. Dicedok dari hansard Parlimen 7 Mac 2018.Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Hendak sebut nama saya?

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Hey! Bangunlah.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Boleh-boleh.

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Tanya tak apa, kesian pula. Hendak tanya bangun dahulu.
Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Akan tetapi cakap putus-putus tadi apa fasal? Yang Berhormat Sepang ini saya takut dia sakit sahaja
sebab itu saya malas cakap...


Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Tanyalah, jangan bising yang lain-lain, tanya. Kalau tidak mahu tanya, duduk.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Sabarlah, you pun bangun membebel tak sempat orang hendak cakap, kenapa membebel banyak
kali?


Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: This is my floor. You tidak…

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Sabarlah...

Seorang Ahli: Yang Berhormat Sepang kuat membebel.
Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Sabar, sekarang saya cakap, you duduk. Banyak cakap dia ini.

Tuan Budiman bin Mohd Zohdi [Sungai Besar]: Yang Berhormat Sepang wayar putus.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Saya hendak tanya kalau Amerika itu bagus sangat, semasa dia serang Iraq dulu tidak adapun weapons of mass destruction, berapa ramai yang mati. Janganlah agung-agungkan sangat dengan Amerika ini, kita pun tahu dia ada agenda. Tidak mustahil you pergi upah dia orang sana, dia pun dengar Sarawak Report sahaja. Jadi Yang Berhormat Sepang, jangan you over slapping orang lain semua tidak pandai. You itu pun short juga.
Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Okey.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Baik-baik sikit Yang Berhormat Sepang.
Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Okey, sudahlah. Okey, terima kasih.

Tuan Budiman bin Mohd Zohdi [Sungai Besar]: Yang Berhormat Sepang wayar putus.

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Kami, Amerika ini...
Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Amerika ini lagi banyak masalah dia...

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Hey! Sudahlah, diamlah, duduk.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: [Tidak jelas] ...Pun DOJ punya skandal, dia pun ada skandal.
Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Duduk! Duduk!

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: You pun cakap banyak, kalau betullah....

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Hey! Bodoh, duduklah.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Kenapa suruh duduk?

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Stupid punya orang.
Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Saya tidak ada cakap, kenapa cakap orang bodoh? Inilah cakap, mulut tidak ada insurans, cakap macam lawyer, tetapi macam loyar tepi...

Tuan Manivannan a/l Gowindasamy [Kapar]: [Bangun]

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Hey, you tidak ada kelas lah, duduklah, sudahlah, duduklah.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Kita ini malas hendak jawab sahaja, pembangang bukan pembangkang, pembangang!

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Ha! Awak lagi tolol. [Disampuk] You first term diamlah. Sudahlah first term berlagak pula itu.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Yang Berhormat Sepang pun belum tahu dapat lepas, itu pun sikit-sikit lagi. Yang Berhormat
Sepang turun padang pun tidak pernah. Ini hendak minta tiga minggu, ini pun tidak tahu ada lagi atau tidak. [Disampuk] Cakap baik-baik, mulut tidak ada insurans. Sudah duduk.


Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Saya tidak ada masalah kalah, saya sudah biasa kalahlah, saya tidak ada masalah kalah ini...

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Kalah atau tidak, ini ....... cakap kononnya bagus, belum tahu boleh lepas lagi. Belum tahu boleh lepas
Yang Berhormat Sepang, cakap mulut baik-baik sedikit.


Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Saya tidak bagi ruang lagi, sudah duduk.
Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Saya tidak mahu gaduh, tetapi you cakap gaduh, mulut celopar, cakap baik-baik sikit.

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Third class MP hendak cakap pula, tidak payahlah.

Tuan Budiman bin Mohd Zohdi [Sungai Besar]: Yang Berhormat Sepang hendak tumbanglah itu.

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Okey, saya hendak kata, Amerika ini Yang Berhormat Kota Tinggi kena faham. Amerika ini bukan semua kita sokong, yang
dia serang Iraq kita pun tidak sokong.


Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Ini penyokong Amerika. [Menunjuk ke arah Yang Berhormat Sepang] Pengampu Amerika, pengampu. Ampulah bagus-bagus.

Tuan Budiman bin Mohd Zohdi [Sungai Besar]: Yang Berhormat Sepang masuk ambulans lah.
Beberapa Ahli: [Bercakap tanpa menggunakan pembesar suara]

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Saya tidak bagi ruang jangan cakap. Sekarang my turn to answer okay. Saya hendak katakan bahawa dalam isu yang melibatkan Amerika ini, dalam isu Iraq sebenarnya rakyat Amerika pun tentang. Akan tetapi dalam isu DOJ ini lain.

Tuan Budiman bin Mohd Zohdi [Sungai Besar]: Yang Berhormat Sepang, ambulans sudah tunggu.

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Sila Yang Berhormat Kapar. Saya bagi ruang kepada Yang Berhormat Kapar.
Tuan Manivannan a/l Gowindasamy [Kapar]: Terima kasih. Tuan Yang di-Pertua boleh?

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Sudahlah Yang Berhormat Kota Tinggi.


Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Hey! Jangan cabar orang. Awak itu separuh sudah putus. Putus! [Dewan riuh]

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Alah, you yang tidak putus pun teruk, apa lagi kalau putus.

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Yang Berhormat Sepang, kau ingat kau bagus sangat kah? Kau lawyer tetapi loyar buruk. Tidak ada benda, at least saya bukan lawyer, sudahlah.

Tuan Mohamed Hanipa bin Maidin [Sepang]: Okay, you can say anything but I am lawyer, you are not lawyer…

Datuk Noor Ehsanuddin bin Mohd. Harun Narrashid [Kota Tinggi]: Hey!  


Pandang cermin, pandang diri sendiri. Pandang diri sendiri sedikit.

Share this

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...